Denne blandemaskine benævnes "tromleblander" eller "faldblander".

Denne type blandemaskine er særlig velegnet til at blande beton. Hvis du skal blande mørtel til puds og murearbejde kan den anvendes, men nr. et til dette arbejde er en tvangsblander.

Blandemaskinen er på 80 liter og drives af 230V.

Atika145w